Utvendig etterisolering

Hvis du skifter vinduer når du etterisolerer, kan du plassere vinduene mest mulig gunstig i veggen. Samtidig kan du gjøre det lett å få til vann- og lufttetting rundt vinduene.

Illustrasjon: Etterisolering. Energisparende tiltak i småhus. SINTEF Byggforsk.
 
Tegningen over viser løsning for innsetting av vindu uten at det flyttes ut i etterisolert vegg. Etter min mening er det penere og bedre å flytte vinduet utover.
 

Nye H-vinduer  tilfredsstille kravene i Norsk dør og vinduskontroll (NDUK). Når du etterisolerer utvendig og skifter vinduer samtidig, bør du flytte vinduene ut (ytterside parallellt med avsluttning isolasjon ) for opprettholde vindussmyg og dermed bevare mest mulig av det opprinnelige fasadeuttrykket.

Hvor langt inn bør jeg plassere vinduene?

Nye vinduer bør plasseres i veggen med samme avstand til utvendig kledning som eksempel asfaltplaten eller vindsperren

Hvis vinduene plasseres helt ut mot kledningen, oppstår det kuldebro og ekstra varmetap..

Hvordan bør jeg tette rundt vinduet?

Bruk prinsippet med to-trinns tetting for utvendig tetting av alle vindus- og dørfuger. På utvendig side kan du for eksempel bruke fasadefug eller vindtett tapet til vinduet. (spesialtape)

Utenfor lufttetningen må du ha en regnskjerm, valgfri panel. Du må også ha et drenert hulrom mellom lufttetningen og panelen minst 16 mm stort.

Innenfor den lufttette fugen monterer du isolasjonsremser av mineralull, lagvis med isolerskum, og innvendig tettesjikt blir best med  bunnfyllingslist og fugemasse eller klemt dampsperre.

Tilstandskontroll: Hva må jeg sjekke før jeg kan gå i gang?

1. Sjekk at losholter og andre konstruksjoner i tilknytning til det eksisterende vinduet ikke har skader eller tegn til tidligere lekkasjer. Du må skifte ut fuktskadde materialer.

Hvordan går jeg fram når jeg skal etterisolere utvendig og bytte vinduer?

1.     Ta nøyaktige mål av de gamle vinduene / åpningene. Nye vinduer må ha dimensjon som gir plass til en monterings / tettefuge mellom karm og vegg på alle sider (ca 10-18 mm).

2     Ta ut eksisterende vindu etter at ny isolasjon  er på plass, monter deretter utvendig vindtett.

3.     Monter vannbrett og vannbrettbeslag over og under vindu.

4.     Lag utvendig utforing på vinduene.

5.     Monter nytt vindu i riktig posisjon i veggen og fest vinduet med skruer. (6mm helgjengede skruer gir godt feste og støtte) disse skruene brukes også til å montere vinduene på.

6.     Fyll monteringsfugen med isolasjon glavaremser og fugeskum lagvis.

7.  Monter utlekting og kledning på veggen.

8.  Monter eventuelle dekklister rundt vinduet

Når arbeidet er ferdig, kan du sjekke tilstanden på de innvendige vindusfugene og at tettheten rundt vinduene er god. Du kan eventuelt sjekke dette med røykampuller og avtrekksventilasjon som går for fullt, eller du kan termografere ved undertrykk.