Isolerglass U-verdi 1,0

Vindusmontering hva er U-verdi?

Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere.

U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal.

Tabellen viser hvilke minstekrav og anbefalinger som byggeforskriftene har stilt til U-verdi. Jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolering. Enova anbefaler U-verdi 1,0 eller bedre.             H-vinduet Bauge AS  kan tilby  vinduer med U-verdi ned mot 0,7.

 

  

 

Utvikling av U-verdi for vinduer 

U-verdi

Passivhus

(NS 3700)

0,8

Nye forskrifter 2010

1,2

Byggforskriftene 1997

1,6

Byggforskriftene 1987

2,4

Byggforskriftene på 60-70-tallet

2,6

Byggforskriftene på 40-tallet

2,8